Kerstconcert 2019 alleen het gedeelte na de Pauze met het gastkoor St. Catharinakoor uit Montfort vanwege een technische storing.

Adventsconcert 2019  St. Theuniskapel in Weert

Passieconcert 2019 H.Landricuskerk_Echt 14 april

Kerstconcert Vocomotion 2018